Graduering

Graduering, dvs bælteprøve foregår lokalt i klubben ca 2 gange per år, hvor klubbens Sensei og gradueringberettigede vurderer den enkelte elev, ud fra et fastlagt pensum.

En graduering består af 3 områder, Kihon, Kata og Kumite.

Kihon:

Kihon er det fundamentale, altså basis teknikker. Eleven skal vise at han/hun mestrer forskellige kombinationer af stød, spark og parader.

Kata:

Kata er en serie af fastlagte øvelser, hvor eleven ud over at lave bevægelserne, også skal kende og kunne demonstrere brugen af dem.

Kumite:

I kumite kæmper eleven mod en modstander. Hos lavere bæltegrader kæmpes der med annoncerede angreb, og hos de højere bæltegrader er det frikamp (i Shotokan Karate har vi ikke fuld kontakt, kun markeringer. Der kæmpes uden beskyttelse, dog nogle gange med handsker).

(klik på bælterne for at se pensum)

10. Kyu - hvidt bælte
10. Kyu – hvidt bælte
9. Kyu - gult bælte
9. Kyu – gult bælte
8. Kyu - orange bælte
8. Kyu – orange bælte
7.Kyu - grønt bælte
7. Kyu – grønt bælte
7-6. Kyu - grønt bælte
6. Kyu – grønt bælte
5-4. Kyu - violet bælte
5. Kyu – violet bælte
5-4. Kyu - violet bælte
4. Kyu – violet bælte
3-1. Kyu - brunt bælte
3. Kyu – brunt bælte
3-1. Kyu - brunt bælte
2. Kyu – brunt bælte
3-1. Kyu - brunt bælte
1. Kyu – brunt bælte
1-10. Dan - sort bælte
1-2. Dan – sort bælte

1-10. Dan - sort bælte

3-4. Dan – sort bælte

1-10. Dan - sort bælte
5-6. Dan – sort bælte